Bildschirm InfraGrünMobil-alphanumerisch

1. Mobile Begehungen

Baumbegehung alphanumerisch: Baumstammdaten erfassen/prüfen 

Baumbegehung alphanumerisch: Baumentwicklungsdaten erfassen 

2. Mobile Fachobjekterfassung

Grünflächenbearbeitung

[Home] [InfraGrünMobil] [Bildschirm InfraGrünMobil-alphanumerisch] [Bildschirm InfraGrünMobil-GIS]

GLOBUS-Informationssysteme GmbH, Monreposstraße 55, 71634 Ludwigsburg

Tel.: (07141) 6439405, email: info@globus-informationssysteme.de

2018 - Alle Rechte an dieser Präsentation liegen bei der Firma GLOBUS-Informationssysteme GmbH

 Impressum                                                                                                       Datenschutzerklärung